หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน

9 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 446)

"ดีอี เร่งประมูลอีอีซีดี เปิดขายซองรอบใหม่ ก.ค .นี้”

อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่าหลังจากที่โครงการรถไฟความเร็วสูง มีความชัดเจนสามารถคัดเลือกเอกชนเข้ามาดำเนินงานแล้วทำให้กระทรวงดีอีมีแผนที่จะเปิดขายซองประมูลในช่วงต้นปีนี้ คาดว่าจะเปิดซื้อซองประมูลรอบใหม่ได้ในช่วงเดือน ก.ค.นี้ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยและบริษัทต่างชาติในเอเชียที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งเมื่อได้บริษัทที่ชนะการประมูลแล้วจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2564 และจะเปิดดำเนินการได้ ภายในปี 2565 คาดว่าภายใน 5 ปี จะมีธุรกิจเข้ามาลงทุนเข้ามาเต็ม

โดยโครงการนี้ มีระยะเวลาร่วมลงทุน 50 ปี "โครงการอีอีซีดี อยู่ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีศรีราคาเพียง 3 กิโลเมตร และจะมีระบบคมนาคมรองเชื่อมต่อจากสถานีศรีราชาเข้ามาในโครงการจะทำให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสูงมาก" สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล 6 กลุ่ม ที่จะได้รับการส่งเสริมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ ได้แก่

1.ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ

2.ซอฟต์แวร์และระบบอัจฉริยะ

3.บริการดิจิทัลและออกแบบ

4.อุปกรณ์และ บริการสื่อสาร

5.เนื้อหาดิจิทัลและข้อมูลดิจิทัล  

6.โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

รวมทั้งเน้นให้มีการดำเนินงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ถึงแนวทางที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

นอกจากนี้ จะมีการตั้งสถาบันไอโอที (IoT Institute) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้พื้นที่อีอีซีดีเติบโตเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน (กรุงเทพธุรกิจ)

 

ที่มา เพจ BOI News


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์