หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
สปป.ลาว ประกาศให้ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์

8 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 63)

สปป.ลาว ประกาศให้ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์

ผู้ที่เดินทางออกจาก สปป.ลาว ต้องเตรียมใบรับรองแพทย์ในการเดินทางไปประเทศอื่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 แห่ง สปป.ลาว (The National Taskforce Committee for Covid-19 Prevention and Control of Lao PDR) ประกาศว่า ผู้ที่ต้องการเดินทางออกจาก สปป.ลาว ทั้งต่างชาติและชาวลาว จะต้องมีใบรับรองแพทย์ก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศอื่น เนื่องจากผู้ที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ อาจจะถูกปฏิเสธจากประเทศปลายทาง

Dr Vangnakhone Dittaphong  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Mittaphab กล่าวว่า สปป.ลาว มีจุดตรวจสุขภาพหลายจุด และผู้ที่จะเดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ 

ผู้ที่อาศัยใน สปป.ลาว สามารถไปยื่นขอใบรับรองแพทย์ได้จากโรงพยาบาลที่กำหนด สำหรับผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติติดต่อกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะไม่เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อยื่นขอใบรับรองแพทย์

สำหรับโรงพยาบาลในนครหลวงเวียงจันทน์ที่เปิดให้สามารถยื่นขอใบรับรองแพทย์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้แก่ โรงพยาบาล Mittaphab โรงพยาบาล Mahosot และ Pasteur Institute

นอกจากนี้ Dr Vangnakhone กล่าวเพิ่มเติมว่า ใบรับรองแพทย์จะช่วยยืนยันว่าผู้ที่จะเดินทางไม่มีอาการของโรคโควิด-19 และมีผลตรวจเป็นลบ วิธีนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

ที่มา Vientiane Times

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์