หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เวียดนามจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาทางออนไลน์

8 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 60)

เวียดนามจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาทางออนไลน์

Sen. Lieut. Gen. Nguyen Chi Vinh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Plus-ADSOM+) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 63

ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวประกอบด้วย  General Ngo Xuan Lich รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ได้แก่ รัสเซีย จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย

General Ngo Xuan Lich รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม ได้กล่าวในถ้อยแถลงในการประชุมดังกล่าว โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างกัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤตระดับโลกและความท้าทายทางด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ (non-traditional security) ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน โดยวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้แต่ละประเทศไม่สามารถรับมือหรือแก้ไขได้โดยลำพัง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ และกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาค

รัฐมนตรีกลาโหมเวียดนาม กล่าวว่า ถึงแม้ว่าระยะทางและลักษณะทางภูมิศาสตร์อาจเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือ แต่ละประเทศควรหารูปแบบและวิธีที่เป็นมาตรฐานเพื่อพัฒนาความร่วมมือ

ทั้งนี้ ตามแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียน 2020 "แน่นแฟ้นและตอบสนอง” (A Cohesive and responsive ASEAN) อาเซียนและประเทศคู่เจรจาควรดำเนินการในเชิงรุกเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันท่วงที และส่งเสริมความร่วมมือผ่านการจัดกิจกรรม/ประชุมทางระบบออนไลน์

กาประชุมดังกล่าว เป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับด้านความมั่นคง การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ 

นอกจากนี้ ผู้แทนจากหน่วยงานกลาโหมของแต่ละประเทศ ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรคระบาด และรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมภายใต้กรอบรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus-ADMM+)

ที่มา VOV

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์