หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน สปป.ลาว

18 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 8042)


โดย : อดิศักดิ์ ศรีสม

ทัศนะคติเดิม ๆ ที่คนจำนวนมากมีต่อ สปป.ลาว คือการเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลที่เรียกว่า Land Locked แต่จากแผนการเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ และการขยายความร่วมมือที่มีระหว่างกันที่มากขึ้นในอาเซียน ทำให้วันนี้ สปป.ลาว กำลังจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคที่จะเปลี่ยนตัวเองจาก Land Locked มาสู่ความเป็น Land Linked

ปัจจุบัน สปป.ลาว มีถนน 8 สาย ที่เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อกับภูมิภาคนี้ ได้แก่เส้นทางหมายเลข 13 เหนือ–ใต้ สายเหนือจากนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นสู่หลวงพระบางไปจนถึงชายแดนลาว-จีน ส่วนสายใต้วิ่งจากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงปากเซเชื่อมต่อกับชายแดนกัมพูชาเส้นทางที่สองเป็นเส้นทาง R3 ที่เชื่อมระหว่าง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ของไทยผ่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้วไปยังชายแดนจีน เส้นทางสายนี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) จากจีนสู่สิงคโปร์

เส้นทางสำคัญอีกเส้น คือเส้นทางหมายเลข 2 ที่รัฐบาลไทยให้การช่วยเหลือด้านเงินทุน จากด่านชายแดนบ้านห้วยโก๋น จ.น่าน ของไทย ผ่านเมืองปากแบ่งไปยังแขวงอุดมไซเข้าสู่ด่านชายแดนเวียดนามที่เมืองเดียนเบียนฟู ลาวยังมีเส้นทางหมายเลข 8 ที่เริ่มจากแขวงบอลิคำไซไปยังชายแดนลาวเวียดนามที่ "ด่านน้ำพาว” ในอนาคตไทยกับ สปป.ลาว ตกลงที่จะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเมืองปากซันกับ จ.บึงกาฬ ซึ่งจะเป็นสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 ที่เชื่อม 2 ประเทศนี้เข้าด้วยกัน

ส่วนทางตอนกลางประเทศลาวมีเส้นทางหมายเลข 12 ที่เชื่อม จ.นครพนม ของไทย ผ่านเมืองท่าแขกของลาวไปจนถึง "ด่านนาเพา” ของเวียดนาม ถัดต่ำลงมาคือเส้นทางหมายเลข 9 ที่เริ่มจากสะพานมิตรภาพลาว-ไทยแห่งที่ 2 จาก จ.มุกดาหาร ของไทย ไปยัง จ.ไกรสอนพรมวิหาร จากนั้นตัดผ่านกลางประเทศไปจนถึงชายแดนเวียดนามที่ "ด่านลาวบาว”เส้นทางสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)

เส้นทางหลักอีกเส้นคือเส้นทางหมายเลข 18 ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว เส้นทางนี้สามารถเชื่อมต่อกับถนนจากด่านชายแดนช่องเม็ก ที่ จ.อุบลราชธานี ของไทย โดยเริ่มจากเมืองปทุมพอน แขวงจำปาสัก ไปยังแขวงอัตตะปือ เรื่อยไปจนถึงชายแดนเวียดนาม แม้จะมีเส้นทางสายหลักหลายสาย แต่ปัจจุบัน สปป.ลาว มีถนนเพียง 2 เส้น คือถนนสาย R3 และเส้นทางหมายเลข 9 เท่านั้น ที่สามารถรับน้ำหนักรถบรรทุกได้ 11 ตัน/เพลา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของอาเซียนขณะที่อีก 6 เส้นทางหลักยังคงต้องได้รับการยกระดับให้ได้มาตรฐานในการขนส่งเทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้าน
"ปัจจุบันเราอยู่ในแผน 5 ปี ครั้งที่ 7 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี 2015 นี้ และจากปี 2016 ไปถึงปี 2020 เราจะเข้าสู่แผน 5 ปี ครั้งที่ 8 ซึ่งคิดว่าจะยกคุณภาพของบรรดาเส้นทางเชื่อมต่อให้ได้มาตรฐานของอาเซียน โดยงบประมาณจะแสวงหาจากหลายแหล่งทั้งรัฐลงทุนร้อยเปอร์เซนต์ ทั้งการกู้ยืม เงินช่วยเหลือ และที่พิเศษคือการช่วยเหลือจากภาคธุรกิจเอกชน หรือ public–private partnership–PPP” ดร.สันติสุก สิมะลาวง ปลัดกระทรวงคมนาคมและขนส่งของลาว กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมของ สปป.ลาว ในอนาคต
แม้จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ สปป.ลาว ยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อย หรือ Less Developed Countries แต่คาดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของลาวแล้วเสร็จ การคมนาคมที่มีประสิทธิภาพจะนำมาซึ่งต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่ถูกลง ช่วยให้การค้าการลงทุนไหลเวียนสะดวกขึ้น การขนถ่ายสินค้าและประชาชนมีความคล่องตัว ซึ่งนั่นจะเป็นการพลิกโฉมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของลาวไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย


ที่มา : ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์