หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
อองซาน ซูจี ขอให้ชาวเมียนมามีวินัยในการรับมือโควิด-19

3 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 148)

อองซาน ซูจี ขอให้ชาวเมียนมามีวินัยในการรับมือโควิด-19

นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้กล่าวในการประชุมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสาธารณสุขผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 ขอให้ประชาชนมีความอดทน และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากคาดการณ์ว่าเมียนมาจะยังคงต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าว ไปอีกไม่ต่ำกว่า 2-3 เดือน

นางอองซาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันโควิด-19 เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเมียนมา เนื่องจากมีทรัพยากรจำกัด รวมถึงขอให้ชาวเมียนมามีจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน และมีวินัยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ตั้งแต่เริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อ 2 รายแรกในประเทศ เมือวันที่ 23 มี.ค. เมียนมาได้ประกาศใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการกักตัว การใช้ระบบติดตามตัว (Contact tracing) และการล็อกดาวน์พื้นที่ 

ปัจจุบันเมียนมาได้การประกาศมาตรการผ่อนปรน ซึ่งอนุญาตให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถกลับมาดำเนินการได้ แต่ประชาชนยังคงต้องสวมหน้าเมื่อไปในที่สาธารณะ และยังไม่อนุญาตให้มีการรวมกลุ่มกันเกิน จำนวน 5 คน

นอกจากนี้ 
เมียนมาประกาศขยายระยะเวลาห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศบินเข้าเมียนมา จนถึงวันที่  31 ก.ค. เนื่องจากตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากกรณีแรงงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

ที่มา Myanmar Times

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์