หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-สหรัฐ ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19

2 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 594)

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร (H.E. Mr. Michael George DeSombre) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับการเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

ไทยพร้อมร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของเอกอัครราชทูตอย่างเต็มที่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันมายาวนานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ท่ามกลางความท้าทายในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤตที่สามารถพลิกเป็นโอกาสในการวางแผนเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการลงทุนร่วมกันได้ในอนาคต
 
เอกอัครราชทูตชื่นชมการทำงานของรัฐบาลไทยในการใช้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มข้น ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 และควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังสามารถกระตุ้นภาคเศรษฐกิจให้ดำเนินการได้ต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการลงทุนและภาคการผลิต ซึ่งภาคเอกชนสหรัฐฯ พร้อมยืนยันที่จะส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสานต่อการลงทุนในไทย โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการค้าและการลงทุน
 
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือทุกมิติ โดยพร้อมที่จะเร่งฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย รวมทั้งเห็นพ้องถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน  เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร (Smart Farmer) ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและนวัตกรรม โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการสหรัฐฯ ร่วมลงทุนในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการลงทุนของไทยและกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีศักยภาพ

ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์