หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้นำอาหารไทยไปมอบให้กับนักศึกษาไทยในบรูไน 3 มหาวิทยาลัย

2 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 435)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 น.ส. วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้นำอาหารไทยไปมอบให้กับนักศึกษาไทยในบรูไน 3 มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนผ่านตัวแทนนักศึกษา  โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาต้อนรับ ได้แก่ มหาวิทยาลัย Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU-SB) จำนวน 5 คน มหาวิทยาลัย Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) จำนวน 32 คนมหาวิทยาลัย Universiti Brunei Darussalam (UBD) จำนวน 2 คน จากการสอบถามความเป็นอยู่ นักศึกษาไทยมีสุขภาพแข็งแรง ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้ขอบคุณผู้บริหารที่ดูแลนักศึกษาไทยด้วยดี

ที่มา www.mfa.go.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์