หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เวียดนามจัดประชุม ASEAN Regional Forum Defence Officials’ Dialogue

2 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 408)

เวียดนามและสหรัฐอเมริกาเป็นประธานร่วมในการจัดประชุม ASEAN Regional Forum Defence Officials’ Dialogue (ARF DOD) ทางระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63

 

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความร่วมมือทางทหารในการรับมือกับวิกฤตการระบาดโควิด-19 ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) รวมถึงเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายทหารในกรอบการประชุมอาเซียนฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่17 ( The 17th ASEAN Regional Forum Security Policy Conference-ASPC) ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 ก.ค. 63

 

Lieutenant General Nguyen Chi Vinh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม ในฐานะประธานร่วมในการประชุมฯ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไปทั่วโลก ดังนั้น อาเซียนจึงได้กระชับความร่วมมือกับพันธมิตรนอกภูมิภาคในการรับมือกับความท้าทายครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม คือ แน่นแฟ้นและตอบสนอง (Cohesive and responsive)

รวมถึงร่วมกันผลักดันการดำเนินการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและต่อยอดจากผลการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) และแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงในการรับมือกับภัยจากโรคระบาด

 

นอกจากนี้ อาเซียนประสบความสำเร็จในการจัดฝึกร่วมของหน่วยแพทย์ทหารอาเซียนทางระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นการสร้างความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามทางด้านความมั่นคง

 

นาย Vinh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม ได้กล่าวย้ำว่า การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) เป็นเวทีปรึกษาหารือที่สำคัญและครอบคลุมมากที่สุดในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในภูมิภาค

 

ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้เห็นพ้องในประเด็นทางด้านความมั่นคงต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมให้สร้างการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างกลไกภายใต้รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและเวที ARF การส่งเสริมความร่วมมือทางด้านแพทย์ทหาร การช่วยเหลือและบรรเทาการระบาดของโรค การแลกเปลี่ยนทางด้านเทคนิค เป็นต้น

 

ที่มา VOV


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์