หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
สปป.ลาว ประกาศผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 เริ่ม 1 ก.ค.

1 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 171)

รัฐบาล สปป.ลาว ประกาศผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยอนุญาตให้การแข่งขันกีฬา คาสิโน และกิจกรรมทางสังคม สามารถกลับมาดำเนินการได้

Associate Prof. Dr Bounkong Syhavong รัฐมนตรีสาธารณสุข สปป.ลาว ในฐานะคณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 แห่ง สปป.ลาว (the National Taskforce Committee for COVID-19 Prevention and Control) กล่าวว่า การประกาศมาตรการผ่อนปรนครั้งนี้ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ก.ค. 63 รัฐบาลอนุญาตให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ โดยผู้จัดการแข่งขันต้องควบคุมจำนวนคนไม่ให้แออัด ดูแลให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม  จัดให้มีจุดล้างทำความสะอาดมือและวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากาก และต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

คาสิโนและกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การจัดเทศกาล และงานแต่งงาน ได้รับอนุญาตให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ โดยผู้จัดงานต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการระดับชาติฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ รัฐบาล สปป.ลาว ยังไม่อนุญาตให้สถานบันเทิงเปิดดำเนินการ เช่น ร้านคาราโอเกะ และร้านเกมส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2

นอกจากนี้ รัฐบาล สปป.ลาว ยังคงปิดพรมแดนจนกว่าจะมีการประกาศต่อไป โดยจะอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าเฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลเท่านั้น สำหรับคนที่ถือสัญชาติลาวและชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว จะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

รัฐบาล สปป.ลาว ยังคงระงับการขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ต้องการเดินทางเข้า สปป.ลาว ที่มาจากประเทศต้นทางที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ สำหรับนักการทูต เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ นักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญ และแรงงานต่างชาติ สามารถยื่นขอวีซ่าได้ โดยต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการระดับชาติฯ

การประกาศผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด-19 ของ สปป.ลาว ครั้งนี้ ถือเป็นมาตรการชั่วคราว โดยรัฐบาลจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ อาจมีการยกระดับมาตรการกลับมาเข้มงวดอีกครั้ง

 

ที่มา Vientiane Times


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์