หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
อัตราเงินเฟ้อของสปป.ลาว ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผลจากโควิด-19

30 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 164)

ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน เม.ย. 2563 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.84 (เดือน มี.ค. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 6.14) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.43 จากเดือน มี.ค. 2563

เนื่องจากราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 สุขภาพและยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.05 และสินค้าและบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 อย่างไรก็ตาม บางหมวดสินค้า ปรับตัวลดลง เช่น ไปรษณีย์และโทรคมนาคมลดลงร้อยละ 6.35 การศึกษาลดลงร้อยละ 1.72 ร้านอาหารและโรงแรม ลดลงร้อยละ 1.52 ที่พักอาศัย ไฟฟ้า น้ำประปา และเชื้อเพลิงหุงต้มลดลงร้อยละ 1.45 และคมนาคมและขนส่งลดลง ร้อยละ 1.23 

ปัจจัยที่ทําให้ราคาสินค้าบางประเภทปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่

1) การผลิตสินค้าและการให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ลดลง ในขณะที่ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นและมีความกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหาร และ

2) ผลกระทบจากภัยแล้ง น้ำท่วม และโรคระบาดในสัตว์ ส่งผลให้การผลิตสินค้าเกษตรชะลอตัว

ปัจจัยที่ทําให้ราคาสินค้าบางประเภทลดลง เช่น

1) ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง

2) ธุรกิจการบริการมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ในเดือน พ.ค. 2563 อัตราเงินเฟ้อลาวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.46 แต่เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน สปป. ลาว ยังคงมีอัตราเงินเฟ้อในระดับที่สูง ขณะที่ CPI เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21 จากเดือน เม.ย. 2563 เนื่องจากราคาสินค้าและบริการ บางหมวดที่สําคัญยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น ที่พักอาศัย ไฟฟ้า น้ำประปา และเชื้อเพลิงหุงต้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 เนื่องจากการปรับราคาค่าไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63 อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เนื่องจากราคาข้าวสาร ผักสด และเครื่องปรุงอาหารเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บางหมวดสินค้า ปรับตัวลดลง เช่น คมนาคมและขนส่งลดลงร้อยละ 0.88 เนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงปรับตัวลดลงร้อยละ 9.22

ปัจจัยที่ทําให้สินค้าบางประเภทยังคงปรับตัวสูงขึ้นในเดือน พ.ค. 2563 ได้แก่ .

1) ความต้องการสินค้าอุปโภค บริโภค และต้องพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศ

2) เงินกีบอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินตราต่างประเทศ และราคาทองคํา ปรับตัวสูงขึ้น

3) ราคาวัตถุดิบการเกษตรปรับตัวสูงขึ้น เช่น ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ พันธุ์พืช สัตว์ ยาป้องกันโรค และอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตสินค้าเกษตรภายในประเทศ 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ เศรษฐกิจการค้า วันที่ 8 และ 11 มิ.ย. 2563 
ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์