หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
รถไฟลาวไปถึงไหน

19 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5609)


โดย : อดิศักดิ์ ศรีสม

แม้ลาวต้องได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเส้นทางรถไฟที่สั้นที่สุดในโลกด้วยระยะทางเพียง 3.5 กิโลเมตรจากชายแดนไทยที่ จ.หนองคาย มายังสถานีท่านาแล้งชานกรุงเวียงจันทน์ โดยได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาลไทยแต่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาการคมนาคมระบบรางของประเทศ
วันนี้สถานีท่านาแล้งของ สปป.ลาว กำลังดำเนินการก่อสร้างในระยะที่สองด้วยการสร้างสถานีขนถ่ายสินค้าขึ้นที่นี่ ในอนาคตสถานีแห่งนี้จะคึกคักมากขึ้นนอกเหนือจากการใช้บริการของนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวในปัจจุบัน ขณะที่การพัฒนาระบบรางของลาวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คือการวางโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงจากจีนมายังนครหลวงเวียงจันทน์ ล่าสุดโครงการก่อสร้างทางรถไฟมีความคืบหน้าไปพอสมควร
รัฐบาลได้ให้การรับรองโครงการนี้โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาแห่งชาติฯ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปอยู่ระหว่างการทำงานของคณะวิชาการทั้งฝ่ายลาว–จีน ที่ต้องร่วมปรึกษาหารือกันในรายละเอียดต่าง ๆ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการลงทุนด้วยเม็ดเงินที่สูง ลาวจึงต้องพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบโดยเฉพาะรูปแบบการลงทุนและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่ สปป.ลาว จะได้รับจากโครงการนี้
รูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างจีนและ สปป.ลาว ในสัดส่วน 70: 30 ด้วยขนาดรางมาตรฐานสากลความกว้าง 1,435 มิลิเมตร โดยรัฐบาลลาวตัดสินใจลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดด้วยการเลือกระบบรถไฟที่มีความเร็วประมาณ 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง สำหรับการโดยสารทั่วไป ส่วนการขนส่งสินค้าจะอยู่ที่ 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งแน่นอนว่าจะยังไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงอย่างที่หลายคนเข้าใจ
"ถ้าจะบอกว่าความเร็วสูงก็ไม่ใช่ รู้สึกว่าเมืองไทยก็จะเหมือนกัน เพราะการเชื่อมต่อจากจีนมาถึงเวียงจันทน์ ถึงหนองคาย จากหนองคายก็จะเชื่อมต่อไปกรุงเทพฯ ก็จะมีความเร็วระดับเดียวกันนั่นแหละ โดยมีความเร็วโดยสาร 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าความเร็วสูงก็ต้องเกิน 300กม./ชม.” ดร. สันติสุก สิมะลาวง ปลัดกระทรวงคมนาคมและขนส่งของลาวยืนยันถึงรูปแบบของโครงการนี้

อย่างไรก็ตาม ขนาดรางที่ 1,435 มิลิเมตร ในอนาคตจะสามารถยกระดับไปสู่ระบบรถไฟความเร็วสูงได้เช่นกัน ซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้โครงการรถไฟของ สปป.ลาว น่าจะเริ่มต้นก่อสร้างได้ราวกลางปี 2015 โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 - 4 ปี เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบรางของไทยที่วางแผนจะสร้างเส้นทางรถไฟระบบเดียวกันจากท่าเรือแหลมฉบังมายัง จ.หนองคาย
นอกจากเส้นทางรถไฟดังกล่าวแล้ว สปป.ลาว ยังมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟจากแขวงสะหวันนะเขตไปยังด่านลาวบาวของเวียดนาม โดยสร้างคู่ขนานไปกับเส้นทางหมายเลข 9 ซึ่งเป็นการลงทุนทั้งหมดโดยภาคเอกชนจากประเทศมาเลเซียด้วยขนาดรางและระบบรถไฟแบบเดียวกับเส้นทางจากจีนมายังเวียงจันทน์

"East–West corridor หรือว่า North South Corridor ที่ผ่าน สปป.ลาว ความสำคัญจะไม่ด้อยลงเพราะติดกับ สปป.ลาว มีตลาดใหญ่ทั้งนั้น จีนตลาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว เวียดนามก็เป็นตลาดที่กำลังเกิดใหม่และใหญ่ ส่วนไทยเป็นตลาดที่ใหญ่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นบรรดาประเทศเหล่านี้นับรวมถึงเมียนมาที่เป็นตลาดเกิดใหม่และกัมพูชาด้วย บรรดาประเทศเหล่านี้จะไปมาหาสู่ค้าขายแลกเปลี่ยนจะผ่านใครได้ถ้าไม่ต้องผ่าน สปป.ลาว” ดร. สันติสุก ย้ำถึงยุทธศาสตร์ความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ของ สปป.ลาว

จากนโยบายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในการยกระดับระบบการคมนาคมระบบรางของ สปป.ลาว พร้อมกับวางเป้าหมายจะเป็นผู้ให้บริการขนส่งในภูมิภาคนี้ด้วยมาตรฐานที่เทียบเท่ากับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน แน่นอนว่าจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ สปป.ลาว มากขึ้นต่อไปในอนาคต


ที่มา : ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์