หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เทมาเสกเตรียมแจกหน้ากากผ้าให้ชาวสิงคโปร์ทุกคน เริ่ม 29 มิ.ย.

26 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 152)

ตั้งแต่วันที่  29 มิ.ย. ชาวสิงคโปร์ทุกคนจะได้รับหน้ากากผ้าต้านอนุภาคขนาดเล็ก (reusable antimicrobial masks) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับขั้นตอนในการรับหน้ากากผ้า ประชาชนสิงคโปร์สามารถไปรับหน้ากากผ้าได้จากเครื่องกดอัตโนมัติ จำนวน 1,200 เครื่อง ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. เวลา 10.00 น. – วันที่ 12 ก.ค. เวลา 23.59 น.(เวลาสิงคโปร์) โดยการสแกนบาร์โคดจาก บัตรประจำตัวประชาชนของสิงคโปร์ (National Registration Identity Card -NRIC)หรือเอกสารใด ๆ ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการและมีบาร์โคด ที่เครื่องดังกล่าว สำหรับ 1 เลขบัตร จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการรับหน้ากากผ้า จำนวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย หน้ากากผ้า 2 ชิ้น

ทั้งนี้ ชาวสิงคโปร์สามารถตรวจสอบสถานะคงเหลือของหน้ากากผ้าในแต่ละสถานที่ได้ทางเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการแออัดจากการเดินทางไปรับหน้ากากผ้าดังกล่าว และหากต้องการรับแทนคนอื่น สามารถทำได้โดยการนำบัตรหรือเอกสารใด ๆ ที่ได้รับรองจากทางราชการมาสแกนที่เครื่องกดอัตโนมัติ

การแจกหน้ากากผ้าครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่ม StayMasked โดยมูลนิธิเทมาเสก  (Temasek) ซึ่งหน้ากากผ้าต้านอนุภาคขนาดเล็ก (reusable antimicrobial masks) ที่จะแจกนั้น ได้ผ่านการทดสอบว่าสามารถป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ถึงร้อยละ 94 เช่น Influenza A และ SARS-CoV-2 รวมถึงสามารถซักทำความสะอาดเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ถึง 30 ครั้ง

 

ที่มา Channel News Asia


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์