หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
พระบาทสมเด็จพระ นโรดม สีหมุนี พระราชทานเงิน 1.3 ล้านเหรียญฯ รับมือโควิด-19

25 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 417)

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และพระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พระราชทานเงินจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 30,894,330 บาท) ให้กับรัฐบาลกัมพูชา เพื่อช่วยในการรับมือและจัดการกับการระบาดของโควิด-19 โดยได้ประกาศผ่านทางเฟสบุ๊ก Royal du Cambodge เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63

การบริจาคเงินครั้งนี้  ถือเป็นการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยสนับสนุนในการต่อสู้กับโควิด-19 โดยเมื่อเดือน มี.ค. 63 ได้พระราชทานเงินสนับสนุนครั้งแรกให้รัฐบาลกัมพูชา จำนวน 300,000 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 9,270, 927 บาท)

กัมพูชาตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งแรกที่จังหวัดพระสีหนุ (Preah Sihanouk province) เมื่อปลายเดือน  ม.ค. 63 ปัจจุบันโควิด-19 ได้แพร่ระบาดครอบคลุมพื้นที่ 13 จังหวัดของกัมพูชา

ที่มา Agence Kampuchea Presse (AKP)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์