หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เวียดนาม ขยายวีซ่าอยู่ต่อในประเทศโดยไม่ต้องยื่น

25 มิถุนายน 2020

กรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนามได้ขยายระยะเวลาพำนักของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า การขอวีซ่าออนไลน์ หรือถือวีซ่านักท่องเที่ยวหลังวันที่ 1 มีนาคม 2563 จะได้รับการต่ออายุวีซ่าโดยอัตโนมัติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  มีระยะเวลาพำนักถึงวันที่ 30 มิถุนายน

สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563 จะเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น หากพิจารณาแล้วว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ ชาวต่างชาติที่ได้รับการขยายวีซ่าและการอนุญาตพำนักในประเทศอัตโนมัติ ขอให้ไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจท้องถิ่นและปฏิบัติตามประกาศสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

ที่มา: โครงการแลกเปลี่ยนข่าวอาเซียน (ATN)

 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์