หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เวียดนาม พร้อมจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ทางออนไลน์

22 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 469)

กระทรวงต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ว่า เวียดนามพร้อมแล้วกับการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 มิ.ย. 63

 

นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม การประชุมแบบเต็มคณะ (plenary) และการประชุมวาระพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทสตรีในยุคดิจิทัล (women’s empowerment in digital age)

 

นอกจากนี้ นายเหวียน ซวน ฟุก จะเข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ คณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-AIPA) ผู้แทนเยาวชนอาเซียน และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council-ASEAN-BAC)

 

ทั้งนี้ Nguyen Thi Kim Ngan ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม (National Assembly) จะเป็นผู้แทนเวียดนามกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมวาระพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทสตรีในยุคดิจิทัล และ Tong Thi Phong รองประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนเวียดนามเข้าร่วมหารือกับผู้นำอาเซียน

 

ในส่วนของการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มิ.ย. 63

 

นาย Pham Binh Minh รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม จะเป็นประธานในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 26 (26th meeting of the ASEAN Coordinating Council) และการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st meeting of the ASEAN Political-Security Community Council)

นาย Tran Tuan Anh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade) จะเป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรีในการหารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) และนาย Dao Ngoc Dung รัฐมนตรีว่าการกรทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs) จะเป็นประธานการประชุมการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd meeting of the ASEAN Cultural-Social Community Council)

 

ที่มา VOV


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์