หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-จีน หารือด้านสาธารณสุขในช่วงผ่อนคลายมาตรการโควิด-19

22 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 179)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าพบนายฉิง จิ้ง รองอธิบดี คณะกรรมการสาธารณสุขเซี่ยงไฮ้ เพื่อหารือเรื่องนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขในช่วงที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19
         
รองอธิบดีฉิงฯ แจ้งว่า สถานการณ์โควิด-19 ในนครเซี่ยงไฮ้ดีขึ้นมากแล้ว แต่รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ก็ไม่ประมาท โดยเฉพาะการป้องกันการระบาดระลอกสอง และการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมการรับมือกับโรคระบาดที่อาจอุบัติขึ้นได้อีกในอนาคต อาทิ จัดตั้งระบบเตือนภัยทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ ฉับพลัน การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น Big Data, AI, cloud computing, blockchain และ 5G เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข การสร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างสถานพยาบาลกับศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาด ตลอดจนการจัดตั้งห้องทดลองทางการแพทย์ และการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องโรคระบาดและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
         
นอกจากนี้ รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ยังให้ความสำคัญกับการแพทย์แผนจีน โดยได้กำหนดเขตการรักษาโดยใช้แพทย์แผนจีนควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันใน 4 มุมเมือง อนึ่ง ที่ผ่านมา เซี่ยงไฮ้ใช้ยาแพทย์แผนจีนร่วมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ชาวจีนถึงร้อยละ 90 และได้ผลน่าพอใจ
         
สำหรับการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ นั้น เซี่ยงไฮ้ได้เริ่มใช้ระบบการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ออนไลน์ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว และจะพัฒนาระบบนี้ต่อไป โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนให้บริการออนไลน์ 30 แห่งแล้ว
         

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ตลอดจนมาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่รัฐบาลได้ดำเนินการจนเกิดผลที่น่าพอใจ

 

 

 

ที่มา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

19 มิถุนายน 2563

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์