หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
คนลาวเปลี่ยนไปโอกาสสินค้าสุขภาพรุ่ง

(จำนวนคนอ่าน 4235)

"ลาว" เป็นอีกหนึ่งประเทศในอาเซียนที่น่าสนใจ ด้วยแรงหนุนของการลงทุนจากต่างชาติที่ตบเท้าเข้าไปหาโอกาสลงทุนในตลาดแห่งนี้ ส่งผลให้ชาวลาวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งหมายถึงเงินในกระเป๋า
ที่พร้อมจะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเช่นกัน

ผลการศึกษาของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอิสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปภาพให้เห็นว่าการที่ลาวเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งออกแรงงานไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมการบริโภคของชาวลาวเปลี่ยนไปตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยสะท้อนเทรนด์
พฤติกรรมผู้บริโภคว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนที่มีรายได้สูงสนใจรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น

หากแบ่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพตามระดับรายได้ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้สูงจะมีความถี่ในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพสูงที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 75% รองลงมาคือกลุ่มรายได้
ปานกลาง และกลุ่มรายได้ปานกลาง-ต่ำ สำหรับกลุ่มคนที่ไม่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ส่วนใหญ่ 52% จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จะบอกว่าเกิดจากความไม่สะดวกในการหาซื้ออาหารเพื่อสุขภาพมารับประทาน รองลงมา 24% คิดว่าราคาของอาหารเพื่อสุขภาพแพงกว่าอาหารทั่วไป และอีก 11% บอกว่า รสชาติของอาหารเพื่อสุขภาพไม่ค่อยถูกปาก

จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวทำให้เห็นว่า ชาวลาวสมัยนี้คำนึงถึงสุขภาพและสุขอนามัยของอาหารที่รับประทานเข้าไปมากขึ้น จากเดิมที่ทราบกันดีว่าชาวลาวนิยมบริโภคผงชูรส หรือแป้งนัวปริมาณมาก
แต่การสำรวจล่าสุดกลับพบว่า ส่วนใหญ่ 68% บอกว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่ผงชูรส และ 9% บอกว่าจะไม่รับประทานอาหารที่ใส่ผงชูรสเลย

"อาหารเพื่อสุขภาพที่ชาวลาวนิยมรับประทานส่วนใหญ่ คือ อาหารกลุ่มออร์แกนิกและผักต่าง ๆ
รองลงมาคือ กลุ่มวิตามินและอาหารเสริม โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ยินดีที่จะจ่ายค่าอาหารเพิ่มจากราคา
อาหารทั่วไป 5 - 10% และแนวโน้มผู้บริโภคชาวลาวส่วนใหญ่ 40% จะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
ประมาณสัปดาห์ละครั้ง" ผลการวิจัยระบุ สอดคล้องกับพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ที่พบว่าชาวลาวส่วนใหญ่ 63% จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางโอกาส และมีคนมากถึง 28% ที่ตอบว่าจะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเพราะไม่ดีต่อสุขภาพ รองลงมาคือไม่ชอบรสชาติ และเห็นว่ายังไม่เหมาะสมกับอายุของตัวเอง

ขณะเดียวกันชาวลาวก็เปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม โดยเปลี่ยนการบริโภคจากสุรากลั่นมาเป็นเบียร์มากขึ้น เนื่องจากการโฆษณาและการตลาดของบริษัทเบียร์ สำหรับเครื่องดื่มจำพวกวอดก้า บรั่นดี วิสกี้ ไวน์ แชมเปญ และเบียร์นำเข้าจากต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่กลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้จะเป็นกลุ่มที่
มีรายได้สูงเป็นหลัก โดยจะนิยมดื่มตามบาร์หรือไนต์คลับ

นอกจากนี้ ธุรกิจกาแฟก็กำลังเติบโตขึ้นมาก เพราะหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการปลูกกาแฟและกระบวนการผลิตต่าง ๆ อีกทั้งยังเพิ่มปริมาณการผลิตและยกระดับคุณภาพของกาแฟ มีการจัดงาน
เทศกาลกาแฟ ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มกาแฟของชาวลาวด้วย โดยทำให้คนรู้จักการดื่มกาแฟมากขึ้น
และลิ้มลองรสชาติกาแฟใหม่ ๆ

สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารนั้น กลุ่มตัวอย่างระบุว่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 - 4,000
บาท/เดือน ส่วนรายจ่ายค่าอาหารโดยรวมของครอบครัวอยู่ที่ 4,000 - 6,000 บาท/เดือน โดยผู้ที่มี
รายได้สูงก็จะมีค่าใช้จ่ายซื้ออาหารสูงตามไปด้วยชลธิชา ภัทรสิริวรกุล
โพสต์ทูเดย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์