หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 415,241 ล้านบาท การค้าชายแดน-ผ่านแดน ช่วง ม.ค. - เม.ย 63

19 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 945)

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ปี 2563 (ม.ค. – เม.ย.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 415,241 ล้านบาท ลดลง 9.45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นการส่งออก 239,495 ล้านบาท (ลดลง 9.68%) และการนำเข้า 175,746 ล้านบาท (ลดลง 9.13%) ทำให้ไทยเกินดุลการค้า 63,749 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

การค้าชายแดน 4 ประเทศ ในช่วง มค. – เมย. 63 พบว่า มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 70,022 ล้านบาท (ลดลง 32.35%) รองลงมาคือ เมียนมา มูลค่า 60,194 ล้านบาท (ลดลง 7.08%) กัมพูชา มูลค่า 59,619 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 11.06%) และ สปป.ลาว มูลค่า 62,745 ล้านบาท (ลดลง 2.63%) ทั้งนี้ สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ และสินค้าอุตสาหกรรม เมียนมา ได้แก่ สินค้าน้ำมันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และผ้าผืนและด้าย สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่นๆ และกัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าปศุสัตว์ และรถยนต์ อุปกรณ์ เป็นต้น

การค้าผ่านแดน 3 ประเทศ ในช่วง มค.- เมย. 63 พบว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งมีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 66,322 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 6.18%) รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 26,874 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 9.05%) และเวียดนาม มูลค่า 18,259 ล้านบาท (ลดลง 32.72%) ตามลำดับ

นายกีรติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการค้าชายแดนและผ่านแดนลดลง เนื่องจากมีการประกาศปิดจุดผ่านแดนถาวรของไทยโดยจากเดิมทั่วประเทศจำนวน 42 จุด เหลือเพียง 26 จุด กอปรกับความต้องการสินค้าและปัจจัยการผลิตของประเทศเพื่อนบ้านลดลง

อย่างไรก็ดีในช่วงเดือนเมษายน 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนของไทยโดยเจรจากับประเทศมาเลเซีย เพื่อผลักดันให้เปิดด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา จนฝ่ายมาเลเซียได้อนุญาตให้ไทยส่งออกสินค้าจากเดิมที่ให้เฉพาะสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเท่านั้นเป็นสามารถส่งออกได้ทุกประเภท ผ่านระบบรางต่อรางและรถต่อราง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทย และช่วยลดความแออัดของรถบรรทุกบริเวณหน้าด่านสะเดา จ.สงขลา นอกจากนี้ ยังได้ขอเปิดด่านบ้านประกอบ จ.สงขลา ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเลเซีย (MITI) และร่วมผลักดันพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามเข้าสู่สาธารณประชาชนจีนสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 ทำให้มีการนำเข้า-ส่งออกผลไม้สดของไทยไปจีนตอนใต้สะดวกมากขึ้น  

กรมการค้าต่างประเทศจะได้ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและผ่านแดนทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด  และรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์