หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เวียดนาม งดเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ

19 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 592)

รัฐบาลเวียดนามออกกฤษฎีกาที่ 57/2020/ND-CP แก้ไขสาระบางประการของกฤษฎีกาที่ 122/2016/ND-CP ว่าด้วยรายการภาษีส่งออกและนำเข้าอัตราพิเศษ โดยกำหนดภาษีนำเข้าอัตราพิเศษ ร้อยละ 0 สำหรับชิ้นส่วนและวัตถุดิบเพื่อการประกอบสินค้าอุตสาหกรรมสนับสนุนที่รัฐบาลส่งเสริม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบรถยนต์ ระยะปี ค.ศ. 2020 – 2024

 

ผู้เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ภาษีอัตราพิเศษข้างต้น ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ผลิตและประกอบชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์และผู้ประกอบการที่ผลิตและประกอบรถยนต์เอง

 

ทั้งนี้ ต้องมีสัญญาซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิตรถยนต์ร่วมกับผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ที่มีใบอนุญาตครบถ้วนตามเงื่อนไขการผลิตและประกอบรถยนต์ ซึ่งออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม

 

สินค้าที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจะต้องเป็นวัตถุดิบ วัตถุ อะไหล่นำเข้าเพื่อการผลิตหรือประกอบสินค้าอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อพัฒนาการผลิตและประกอบรถยนต์ตามกฤษฎีกา 111/2015/ND-CP ของรัฐบาลเวียดนาม (รวมวัตถุดิบ วัตถุ อะไหล่ที่ได้นำเข้าตั้งแต่วันที่กฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ และยังมีสินค้าคงเหลือตั้งแต่ก่อนได้รับสิทธิพิเศษ แต่ไม่รวมวัตถุดิบที่นำมาใช้แต่ชำรุดหรือมีปัญหา)

 

กรณีที่สินค้าได้รับการประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้วัสดุพื้นฐาน เช่น น๊อต เทปกาว และไม่ผ่านกระบวนการผลิตหรือประกอบเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ ทั้งนี้ สินค้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศให้อ้างอิงจากมติกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม ว่าด้วยรายการวัตถุดิบและสินค้าที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ

 

 

ที่มา

·         https://www.vietnamplus.vn/von-dau-tu-nuoc-ngoai-dang-ky-trong-5-thang-dat-13-9-ty-usd/642851.vnp (vietnamplus.vn วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

·         http://hanoi.thaiembassy.org/content.aspx?type_id=&content_id=3849


ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์