หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เวียดนามรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 13,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

18 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 505)

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 เวียดนามรองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศรวมมูลค่า 13,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยเป็นโครงการใหม่ 1,212 โครงการ มูลค่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.1 เป็นการเพิ่มขยายงบการลงทุน 436 โครงการ มูลค่า 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.4 และเป็นการซื้อหุ้นและควบรวมกิจการในประเทศ 3,528 รายการ มูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 60.9

 

ในช่วงดังกล่าว มีการลงทุนที่เริ่มดำเนินการแล้วรวมมูลค่า 6,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สาขาหลัก ได้แก่

-อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป มูลค่า 4,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
-อสังหาริมทรัพย์ 721.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-การผลิตและจัดส่งไฟฟ้า ก๊าซ และน้ำ มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

สิงคโปร์เป็นผู้ลงทุนสูงสุดของเวียดนาม มูลค่าการลงทุนรวม 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา ได้แก่ ไต้หวัน 748.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีน 694.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

ขณะที่พื้นที่การลงทุนสูงสุด ได้แก่ จ.บากเลียว (ภาคใต้) จ.ห่านาม (ภาคเหนือ) และ จ.เตยนิงห์ (ภาคใต้) ตามลำดับ ขณะเดียวกัน เวียดนามลงทุนในต่างประเทศรวมมูลค่า 180.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 98.7 ของช่วงเดียวกันของปี 2562


ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์