หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

17 มิถุนายน 2020

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ไทยย้ำความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาเซียนกับรัสเซียด้านการป้องกัน ควบคุม และรับมือกับโรคระบาด รวมทั้งด้านการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาเวชภัณฑ์ วัคซีน และยาต้านไวรัส ซึ่งควรเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่เป็นธรรม

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนาง Retno Lestari Priansari Marsudi รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย เป็นประธานการประชุมร่วมกับนาย Sergey Lavrov รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย และมีรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทั้งหมด รวมถึงเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมด้วย

 

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในกรอบอาเซียน-รัสเซียในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ประโยชน์จากกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำ อาทิ การประชุม สุดยอดเอเชียตะวันออก การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือระดับภูมิภาคในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคต รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในภูมิภาคหลังโควิด-19 ด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการออกถ้อยแถลงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ   

 

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาเซียนกับรัสเซียด้านการป้องกัน ควบคุม และรับมือกับโรคระบาด รวมทั้งด้านการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาเวชภัณฑ์ วัคซีน และยาต้านไวรัส ซึ่งควรเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่เป็นธรรม

 

การประชุมครั้งนี้เป็นเครื่องย้ำให้เห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างอาเซียนและรัสเซีย โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบร่วมกันต่อภูมิภาค โดยรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนายาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนได้

 

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์