หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-สปป.ลาว ร่วมพัฒนางานสาธารณสุขให้เข้มแข็งและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

16 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 310)

เมื่อ 12 มิถุนายน 2563 นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์พร้อมทีมสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าหารือกับนายแพทย์เนา บุดตา  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว

 

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการจัดทำโครงการความร่วมมือกับ สปป.ลาว เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)

 

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต อาทิ การแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ของทั้งสองประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห้องปฏิบัติการ การเข้าถึงวัคซีน และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ที่ผ่านมาไทยกับ สปป.ลาวเป็นคู่ร่วมพัฒนาด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งและใกล้ชิด ได้ร่วมดำเนินโครงการความร่วมมือในหลากหลายมิติเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนสองฝั่งโขง อาทิ การพัฒนา รพ. โพนโฮง บ่อแก้วและปากซอง การสำรวจด้านโรคไม่ติดต่อใน สปป.ลาว และการอบรมด้านอนามัยแม่และเด็ก เป็นต้น 

 

ที่มา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์