หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
กัมพูชาเตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโควิด-19

16 มิถุนายน 2020

นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณราจักรกัมพูชา มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video-Conference) ในวันที่ 17 มิ.ย. 63 เวลา 14.00 น. (เวลากัมพูชา)

 

โดยมีอินโดนีเซีย ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานร่วมในการประชุมดังกล่าว

 

ในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซีย จะร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเสมอภาคด้านผลประโยชน์ และกระชับความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน – รัสเซีย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุข

 

การประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก  และต้องการความร่วมมือและความสามัคคีจากทุกประเทศในการต่อสู้กับวิกฤติดังกล่าว รวมถึงจะเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-รัสเซีย

 

ที่มา AKP Kampuchea   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์