หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
นิคมอุตสาหกรรมสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการลงทุนสูงเนื่องจากมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ด้านชายแดนไทยมาเลเซีย

12 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 439)

"กระตุ้นตปท.ลงทุนเพิ่มสิทธิจูงใจเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนพื้นที่นิคมอุตฯสงขลา”


น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้เตรียมแผนส่งเสริมการลงทุนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กำลังผ่านพ้นไป

 

โดยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน(Special Economic Zone : SEZ) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสงขลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนสูงเนื่องจากมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ด้านชายแดนไทยมาเลเซีย ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร

 

ประกอบกับศักยภาพของนิคมฯ แห่งนี้สามารถเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมขนส่ง ทั้งท่าเรือ สนามบิน รถไฟ และยังอยู่ใกล้กับด่านศุลกากรทั้ง 2 แห่งคือ ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์

 

ที่สำคัญอยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจพลังงานของภาคใต้ ที่สามารถรองรับการค้าบริเวณชายแดนได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับสาระสำคัญของโปรโมชั่นการจองเช่าที่ดินของ กนอ. จะแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก ภายในวันที่ 31 ส.ค. 63 ผู้สนใจจองเช่าที่ดินสามารถชำระค่าจองเช่าที่ดินเพียง 10,000 บาทต่อพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือชำระ 50% ของค่าจองเช่าที่ดินในอัตราปกติตามประกาศ กนอ.ในวันที่ทำสัญญาจอง แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่ำกว่าส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระได้ไม่เกิน 3 งวดภายในระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจองฯโดยไม่มีดอกเบี้ย สำหรับช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63-31 มี.ค.64 งวดแรกชำระ 50% ของค่าจองเช่าที่ดินในอัตราปกติตามประกาศ กนอ. ในวันที่ทำสัญญาจองฯ โดยส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระได้ไม่เกิน 3 งวด ภายในระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญาจองฯ โดยไม่มีดอกเบี้ย

 

ทั้งนี้ หากนักลงทุนสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนจะได้รับมาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสงขลาเพิ่มเติมโดยได้รับ

1.ยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน

2.ส่วนลดค่าเช่าที่ดิน 25% ในปีที่ 4 ของค่าเช่าในปีนั้น

3.ยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆจะเป็นไปตามที่ กนอ.กำหนด (สยามรัฐ)

 

ที่มา เพจ BOI News


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์