หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
“ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ลุ้นผ่อนผันเดินทางเข้าไทยทำธุรกิจอีอีซี”

12 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 499)

คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ที่มี อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ได้อนุมัติแนวทางผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยจะหารือกับ กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อขออนุมัติ กลุ่มบุคลากรภาคธุรกิจในอีอีซีจากญี่ปุ่น รวมทั้งภาคธุรกิจจากเกาหลีใต้และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ได้ยื่นหนังสือถึงภาครัฐขอผ่อนคลายการ เดินทางเข้าไทย เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจรวมถึงการส่งช่างเทคนิค เข้ามาตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรม

 

ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยและต่างประเทศปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะต่างๆ ทั้งนี้กำลังหารือกับกระทรวงการ ต่างประเทศ สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กร บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศต้นทางกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ จัดให้มีการตรวจและออกใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมกับการเดินทางทางอากาศ รวมทั้งจะหารือกับกระทรวงสาธารณสุข

 

เพื่อพิจารณากำหนดประเทศต้นทาง และจำนวนบุคลากรที่จะอนุญาตให้เดินทาง
เข้าประเทศในแต่ละช่วงเวลาการกำหนดมาตรการกักกัน Flexible Alternative Quarantine ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศ ทำภารกิจที่จำเป็นได้และร่วมกันพิจารณาขึ้นทะเบียนสถานกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine เพิ่มเติมในพื้นที่อีอีซี ที่บุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนสามารถสื่อสารภาษากับประเทศต้นทางได้ เพื่ออำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น

 

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2563 อี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าพบ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับการผ่อนปรนให้นักธุรกิจเกาหลีใต้เข้าไทยภายหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ในเกาหลีใต้คลี่คลาย

 

ปัจจุบันมีนักธุรกิจที่ต้องเดินทางเข้ามา หารือและติดต่อธุรกิจในไทยจำนวนหนึ่ง ซึ่งกบอ.รับทราบการดำเนินการช่วงสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน สกพอ.และภาคเอกชน ร่วมกันผลักดันมาตรการเร่งด่วน 8 โครงการ ร่วมกับ 4 มาตรการเสริม และขอความร่วมมือลดใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรม 10% ซึ่งช่วยให้อีอีซีพ้นวิกฤตภัยแล้งได้โดยแนวนโยบายต่อไป

 

นอกจากนี้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำ และรองรับ ภัยแล้งในปีต่อไป เช่น วางแผนและ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอในฤดูแล้งหน้า ปี 2563/2564

 

ขณะเดียวกัน กบอ.รับทราบแผนพัฒนาการเกษตรในอีอีซี เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ แนวทางการพัฒนาภาคเกษตรในอีอีซี ได้แก่

1.ใช้ความต้องการนำการผลิต

2.ยกระดับ การตลาด-การแปรรูป-การเกษตร ด้วยเทคโนโลยีในทุกขั้นตอน

3.ให้ความสำคัญกับ 5 คลัสเตอร์ที่มีพื้นฐานทำได้ทันที

 

ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา การเกษตรในอีอีซี มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน (กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360)

 

ที่มา เพจ BOI News


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์