หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทยและ UN ESCAP ร่วมกันผลักดันวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 และ SDGs

4 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 487)

ประเทศไทยและคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ หรือ UN ESCAP ร่วมกันจัดการประชุม the 4th High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development (HLBD) ผ่านทางระบบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63 โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ H.E. Ms. Armida Salsiah Alisjahbana รองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหาร ESCAP เป็นประธานร่วมในการประชุมฯ

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน

 

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหรือแนวทางการขับเคลื่อนข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 การจัดทำ Complementarities Roadmap ค.ศ. 2020-2025 ที่ต่อเนื่องมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 10 รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue-ACSDSD) ซึ่งได้เปิดตัวในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ ประเทศไทย

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (SDGs)

 

การประชุมดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้สานงานด้านความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับ UN ESCAP จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

 

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์