หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศมาตรการผ่อนปรนหลังการสิ้นสุด Circuit Breaker

4 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 611)

สิงคโปร์ได้ประกาศมาตรการ Circuit Breaker เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส Covid-19 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 1 มิ.ย. 63 นี้ และได้แบ่งมาตรการผ่อนปรนเป็น 3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะที่ 1 เริ่ม 2 มิ.ย.63
- โดยเริ่มเปิดธุรกิจที่ความเสี่ยงการแพร่เชื้อไม่สูง ทั้งภาคการผลิต รวมถึงการเปิดภาคบริการบางส่วน
- อนุญาตให้มีกิจกรรมทางสังคมบางประเภท เช่น การเยี่ยมญาติ การรับส่งเด็กระหว่างบ้านของผู้ปกครอง-บ้านผู้ย่าตายาย การจัดงานแต่งงาน งานศพและพิธีทางศาสนา
- เปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยแบ่งเด็กนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสลับการเรียนระหว่างที่บ้านและที่โรงเรียน สัปดาห์เว้นสัปดาห์

2. ระยะที่ 2 Safe Transition ยังไม่ระบุวัน
- อนุญาตให้ธุรกิจต่าง ๆ เปิดทำการได้เพิ่มเติม เช่น ร้านค้าปลีก โรงเรียนพิเศษ ร้านอาหารเปิดให้นั่งรับประทานในร้านได้
- อนุญาตให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถกลับเข้าโรงเรียนได้ตามปกติ
- อนุญาตสถานที่ออกกำลังกายแจ้งเปิดบริการได้

3. Safe Nation ยังไม่ระบุวัน
- อนุญาตให้จัดกิจกรรมทางสังคม ศาสนา และธุรกิจต่าง ๆ แบบจ ากัดจ านวนคน จนกว่าจะมีการพัฒนาวัคซีนหรือการรักษา Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพ

ที่มา สคต. กรุงสิงคโปร์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์