หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
สิงคโปร์ พร้อมเปิดโรงเรียนเตรียมอนุบาล ภายใต้มาตรการที่เข้มงวด

4 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 440)

สิงคโปร์เตรียมพร้อมเปิดโรงเรียนเตรียมอนุบาลหลังจากได้รับไฟเขียวอนุญาตให้กลับมาเปิดเรียนอีกครั้งภายใต้มาตรการที่เข้มงวด โดยเด็กนักเรียนทุกคนจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

 

แม้ผู้ปกครองจะมองเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะเด็กบางคนจะชอบดึงหน้ากากขึ้นลงเพื่อคุยกัน และเด็กบางคนยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจเหตุผลที่ต้องใส่หน้ากาก แต่ผู้ประกอบการก็มีมาตรการที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างนิสัยให้กับเด็กๆ จำนวนกว่า 40,000 คน

 

โรงเรียนเตรียมอนุบาล Sparkletots ได้กำหนดให้บุคลากรและครูมีบทบาทสำคัญในการแนะนำและคอยเตือนให้เด็กๆ ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของมาตรการความปลอดภัยทั้งรูปแบบการพูดและการจำลองสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน มีการใช้โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ หนังสือนิทาน ใบงานและการ์ดเกมส์

 

กลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชน Global EduHub กล่าวว่า ได้ระงับการแลกเปลี่ยนบุคลากรข้ามโรงเรียนก่อนจะมีมาตรการตัดวงจร แม้เรื่องนี้จะกินระยะเวลานานแต่ไม่ได้มีความกังวลมากนัก

 

นอกจากจะมีการลดจำนวนผู้เรียนแต่ละห้องเรียน และมาตรการป้องกันต่างๆ ผู้ประกอบการยังยืนยันว่ามีบุคลากรที่พร้อมรับมือเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญตอนนี้คือเรื่องตารางเรียนและการจัดรูปแบบห้องเรียนใหม่

 

ที่มา โครงการแลกเปลี่ยนข่าวอาเซียน (ATN)ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์