หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เวียดนาม ระงับการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

1 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 468)

คณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโควิด-19 แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control) เห็นชอบให้ระงับการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่ายังคงมีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ได้กระจายไปทั่วโลก

 

การตัดสินใจดังกล่าว สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยการป้องกันฯ
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ซึ่งได้มีการหารือในประเด็นเกี่ยวกับระบบการตรวจคนเข้าเมือง การจัดการสถานที่กักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ แนวทางการนำคนเวียดนามกลับจากต่างประเทศ และแนวทางการกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

 

นาย Nguyen Thanh Long รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เวียดนามประสบความสำเร็จในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเดินทางกลับมาประเทศของชาวเวียดนามจากประเทศที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เวียดนามยังคงมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ดังนั้น จึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามาตรการอย่างเคร่งครัดในการจัดการกับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในของเกิดการแพร่ระบาดในประเทศ

 

ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมและกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เสนอให้มีการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดในการคัดกรองและกักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

 

คณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยการป้องกันฯ เห็นชอบให้ระงับการเปิดตลาดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ รวมถึงให้ดำเนินมาตรการเพื่อรับรองความปลอดภัยให้กับประชาชน และสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศก่อน

 

นาย Trinh Thi Thuy รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เสนอให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมดำเนินการจัดทำรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศ

 

ที่มา VOV


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์