หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
สหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือ สปป.ลาว ในการรับมือกับโควิด-19

26 พฤษภาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 481)

สหรัฐอเมริกาประกาศให้เงินสนับสนุน สปป.ลาว จำนวน 3.17 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

Dr. Peter M Haymond เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำ สปป.ลาว ประกาศเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 ว่า สหรัฐฯ ได้พร้อมให้ความช่วยเหลือ สปป.ลาว ผ่านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (US Centers for Disease Control and Prevention-US CDC) ในการต่อสู้ ป้องกัน และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโควิด-19

 

สหรัฐฯ และสปป.ลาว มีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขมายาวนาน ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (influenza) จนถึงการระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน โดยสหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ สปป.ลาว ดังนี้

- ฝึกอบรมเกี่ยวกับระบาดวิทยาและการสอบสวนโรค

- สนับสนุนการพัฒนาศูนย์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Operations Center-PHEOC) เพื่อรับมือกับโควิด-19

- สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสำหรับห้องปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุม การคัดกรอง และการเฝ้าระวังโรค

- สนับสนุนการพัฒนาวัคซีน

 

เงินสนับสนุนที่ สปป.ลาว ได้รับจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ ครั้งนี้ เป็นความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากความช่วยเหลือในการจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็น รวมถึงการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว โดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (US Agency for International Development-USAID) เมื่อเดือนกุมภาพันที่ที่ผ่านมา และในเดือนมีนาคมสหรัฐฯ ได้ให้เงินสนับสนุนประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านทาง USAID โดยร่วมมือกับ WHO และ UNICEF ในการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของเด็กใน สปป.ลาว

 

ที่มา Vientiane Times


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์