หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
แม่พระของชาวกะเหรี่ยง

27 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1530)


โดย : อดิศักดิ์ ศรีสม

ตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาต้องเผชิญปัญหาการสู้รบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ จนเมื่อประเทศเริ่มเข้าสู่กระบวนการสร้างความปรองดอง สถานการณ์ต่าง ๆ จึงคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ในห้วงเวลาของความวุ่นวายตามแนวชายแดนนี้เอง บริเวณพื้นที่ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้เกิดเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุ่มเทและอุทิศชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จนในที่สุดเธอได้รับการยกย่องให้เป็นเสมือนแม่พระในใจของชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงจำนวนมาก
ซินเธีย หม่อง แพทย์หญิงชาวเมียนมาเชื้อสายกะเหรี่ยงวัย 55 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง แต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองในประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2531 ที่ทำให้กลุ่มนักศึกษาจำนวนมากต่างหลบหนีเข้าป่าใกล้กับชายแดนไทย แทนที่ซินเธียจะเลือกเป็นแพทย์อยู่ในประเทศบ้านเกิด เธอกลับตัดสินใจลี้ภัยมาอยู่ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมกับเปิด "แม่ตาวคลินิก” ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์ด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

จากคลินิกที่มีเพียงอาคารไม้เก่า ๆ หลังเดียวปัจจุบันแม่ตาวคลินิกได้ขยายอาคารเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ๆ ที่มีจำนวน 200 เตียง ไม่เพียงการดูแลผู้บาดเจ็บจากการสู้รบแต่คลินิกแห่งนี้ยังเป็นที่พึ่งของชาวกะเหรี่ยงที่เจ็บป่วยและยากไร้ตามตะเข็บชายแดนที่ดั้นด้นเดินทางข้ามชายแดนที่ยากลำบากมารักษาตัวที่นี่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
เมื่อการสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมาเริ่มสงบลง พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยงของสหภาพเมียนมาได้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงต่างหลั่งไหลเข้าสู่ที่นี่เพื่อหางานทำคะเนกันว่ามีแรงงานทั้งถูกและผิดกฎหมายรวมกันไม่น้อยกว่า 1 แสนคน

ปัจจุบันผู้ป่วยของแม่ตาวคลินิกไม่ใช่ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบอีกต่อไป หากแต่เป็นคนที่มาแสวงหาระบบสุขภาพที่ดีกว่า ซึ่งแน่นอนว่าเขาเหล่านั้นคือแรงงานข้ามชาติจำนวนมาก นี่จึงเป็นประเด็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยรวมถึงสถานพยาบาลเล็ก ๆ อย่างแม่ตาวคลินิกที่ต้องเพิ่มศักยภาพของตนเองเพื่อให้ทันต่อการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี
นับตั้งแต่เริ่มต้นเปิดคลินิกแห่งนี้ มาลาเรียเคยเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเพราะมีผู้คนมากมายต้องเสียชีวิตด้วยโรคนี้ อย่างไรก็ตามปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ก็เพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นโรคเอดส์ วัณโรค และอื่น ๆ ท่ามกลางปัญหาทางสุขภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในหมู่แรงงานต่างด้าวคือความไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการไม่รู้จักวิธีคุมกำเนิดจนนำไปสู่ปัญหาการทำแท้ง คาดกันว่ามีเด็กทารกหลายร้อยคนใน อ.แม่สอด ต้องเสียชีวิตจากการทำแท้งในแต่ละปีนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่แม่ตาวคลินิกต้องเผชิญการแปรเปลี่ยนของโครงสร้างประชากรอันเป็นผลจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ทำให้แม่ตาวคลินิกต้องดิ้นรนแสวงหาความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่ายมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อให้ความช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปได้

แม่ตาวคลินิกต้องเผชิญกับปัญหาอื่นตามมาอีกที่ใหญ่ที่สุดคือปัญหากรรมสิทธิ์บนที่ดินในบริเวณที่ตั้งคลินิกปัจจุบันได้ถูกขายไปโดยที่ซินเธียไม่เคยรู้มาก่อนแต่จากการช่วยเหลือของหลาย ๆ ฝ่ายที่ช่วยกันหาสถานที่แห่งใหม่ ทำให้อีกไม่นานแม่ตาวคลินิกก็พร้อมจะเปิดให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาสได้ต่อไป

จากปัญหาสุขภาพของแรงงานต่างด้าววันนี้ได้เคลื่อนตัวไปสู่ปัญหาทางสังคมไปแล้วหนึ่งในนั้นคือปัญหาลูกหลานแรงงานต่างด้าวที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและต้องเผชิญภาวะของการไม่รู้หนังสือ ไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนทั้งในแบบไทยหรือในแบบของวัฒนธรรมของตนเอง ส่วนหนึ่งเกิดจากสถานะทางกฎหมายที่ทำให้พ่อแม่หวาดกลัวที่จะส่งเด็ก ๆ เข้าเรียน จนในที่สุดได้นำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมาก เช่น การถูกบังคับค้าแรงงานเด็กหรือต้องเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ในที่สุด
นี่คือเหตุผลที่ทำให้ซินเธียตัดสินใจก่อตั้ง Children Developm
ent Center หรือ CDC ขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งพึ่งพิงแก่ลูกหลานแรงงานต่างด้าวกว่า 800 คน ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเชื่อที่ว่าหากเด็ก ๆ ขาดการศึกษาที่ดีพอ พวกเขาก็จะกลายเป็นภาระให้คนไทยต้องแบกรับต่อไปในอนาคต
แม้ต้องเผชิญปัญหามากเพียงใดตลอดเส้นทางการต่อสู้เกือบ 30 ปีเพื่อเพื่อนมนุษย์ แต่ไม่เคยทำให้ผู้หญิงคนนี้รู้สึกท้อแท้เลยแม้แต่น้อย หลายหน่วยงานมอบรางวัลระดับนานาชาติมากถึง 6 รางวัลให้แก่เธอรวมทั้งรางวัลแมกไซไซซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดของอาเซียน แต่ทุกรางวัลเธอกลับไม่เคยมีโอกาสเดินทางไปรับด้วยตนเอง เพราะด้วยสถานะผู้ลี้ภัยทำให้เธอไม่มีเอกสารเดินทางออกนอกประเทศไทยได้ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งบั่นทอนจิตใจ ในทางกลับกันหัวใจของเธอยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังใจและอุดมการณ์ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นกับทุก ๆ ชีวิตที่เธอได้พบ และตราบเท่าที่พวกเขาเหล่านี้ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากแม่พระผู้นี้ต่อไป


ที่มา : ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์