หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จัดงานเทศกาลไทย Live Stream Thailand x Tiktok เน้นรูปแบบรายการสดออนไลน์ ผ่าน TikTok

25 พฤษภาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 183)

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน จัดงานเทศกาลไทย Live Stream Thailand x Tiktok เน้นรูปแบบรายการสดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok เครือข่ายจีน/โต่วยิน (Douyin) นำเสนอศิลปะ-ผลิตภัณฑ์-สินค้า-บริการวัฒนธรรมไทย หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงใน ๕ ด้าน หรือ ๕ F ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และเทศกาล ประเพณี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้สู่ประชาชน ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการนำอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศและสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งในเวทีโลก ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว และเพื่อเป็นการเตรียมฟื้นฟู เศรษฐกิจของประเทศไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยการนำมิติทางวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว รวมทั้งเนื่องในวาระครบรอบความสัมพันธ์ ทางการทูต ๔๕ ปี ระหว่างราชอาณาจักรไทยกั บสาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงวัฒนธรรมจึงร่วมกั บหอการค้าไทยในจีน จัดงานเทศกาลไทย Live Stream Thailand x Tiktok ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวของไทย และการนำเสนอศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่ มีศักยภาพของไทย ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok เครือข่ายจีน หรือโต่วยิน (Douyin) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดขณะนี้ ในตลาดออนไลน์ของจีน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการสูงถึง ๔๐๐ ล้านคนต่อวัน

นายอิทธิพล กล่าวว่า สำหรับงานเทศกาลไทย Live Stream Thailand x Tiktok มีรูปแบบการจัดงานในลักษณะการจัดรายการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Stream) ภายใต้แนวคิด "ไทยน่าเที่ยว ไทยน่าชม และไทยน่าซื้อ” โดยนำเสนอการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทย สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า และบริการทางวัฒนธรรมของไทย อาทิ การแสดงดนตรีไทย ละครไทย การแสดงมวยไทย และสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ นิยมของชาวจีน ซึ่งจะเน้นกลุ่มผู้ชมซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ของจีน โดยมีศิลปิน ดารา นักแสดงของไทยที่มีชื่อเสียงในจีน เป็นผู้ดำเนินรายการ อาทิ นาว ทิสานาฏ ศรศึก, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, ออกแบบ ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง, นนกุล ชานน สันตินธรกุล และ ติช่า กันติชา ชุมมะ ดำเนินรายการโดย เมืองภูมิ หาญศิริเพชร หรือ หันปิง พิธีกรรายการผู้ทรงอิทธิพล (Key Opinion Leader: KOL) บนโลกออนไลน์ของจีน เป็นต้น โดยจะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. (หรือ ๑๑.๐๐ น. เวลาประเทศจีน) ผ่านแอปพลิเคชันโต่วยิน (Daojin) หรือ Tiktok เวอร์ชั่นจีนแผ่นดินใหญ่ ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวจะเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้าระหว่าง ๒ ประเทศและเตรียมเปิดตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังจากผ่านพ้นวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนั กท่องเที่ยวจีนอีกด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังได้เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ไทย ผ่านแอปพลิเคชันโต่วยิน (Douyin) ของกระทรวงวัฒนธรรม (ID: mculture) อย่างต่อเนื่อง โดยจะเผยแพร่สื่อด้านศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีศักยภาพ ๕ F ทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๓ คลิป เพื่อนำเสนอเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นเสน่ห์ของประเทศไทย เพื่อให้ชาวจีนที่ชื่นชอบประเทศไทยได้มีโอกาสสัมผัสและชื่นชมกับประเทศไทยในมิติต่ างๆ ในระหว่างที่ยังไม่สามารถเข้ ามาท่องเที่ยวประเทศไทยได้อย่างปกติ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์