หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.หนองคาย Giant Tree จุดชมวิวริมโขงแห่งใหม่

22 พฤษภาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 394)

Giant Tree & River Walk จุดชมวิวริมแม่น้ำโขงมุมสูงและจุดเช็คอินแห่งใหม่ ใกล้ตลาดท่าเสด็จ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ที่ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 5 ล้านบาท ก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสในเดือนกรกฎาคม 2563 

เทศบาลเมืองหนองคายได้ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงตลาดท่าเสด็จ โดยเสนอของบประมาณผ่านกลุ่มจังหวัด หลังได้รับการอนุมัติงบประมาณเทศบาลเมืองหนองคาย ได้ส่งมอบงบประมาณให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ดำเนินการและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งงบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 9,734,000 บาท แยกเป็นป้ายทางเข้าถนนคนเดิน 5 แสนบาท , ปรับปรุงภูมิทัศน์รวมทั้งปรับปรุงศาลา 12 หลัง ภายในตลาดท่าเสด็จ 4,034,000 บาท และก่อสร้าง Giant Tree & River Walk จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 2.6 ล้านบาท รวม 5.2 ล้านบาท ขณะนี้ภาพรวมความคืบหน้าของโครงการฯ ประมาณ 80%

Giant Tree & River Walk ที่ถือเป็นไฮไลท์ของโครงการพัฒนาและปรับปรุงตลาดท่าเสด็จครั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ภูธิวุฒิ สถาปนิกชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความสูงจากพื้นถึงยอด 14.50 เมตร ความสูงของบริเวณที่ให้นักท่องเที่ยวได้ยืนชมวิว 5 เมตร ด้านบนเหนือจุดให้ยืนชมวิวมีตะแกรงสี่เหลี่ยมทำเป็นชั้นเปรียบเสมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ จำนวน 3 ตะแกรง และมีการประดับไฟแสงสี เพื่อสร้างความสวยงามในยามค่ำคืน ขณะนี้กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดหนองคายเป็นอย่างมาก ซึ่งหากแล้วเสร็จจะกลายเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำโขงใหม่ และเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจุดหนึ่งในจังหวัดหนองคาย

นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เปิดเผยถึงความเป็นมาของการก่อสร้าง Giant Tree & River Walk หรือจุดชมวิว ว่า ทางเทศบาลเมืองหนองคาย ได้มีแนวคิดในการปรับปรุงตลาดท่าเสด็จ จึงได้ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัด หลังได้รับงบประมาณมาแล้วก็ได้มอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ดำเนินการและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งโครงการปรับปรุงทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563

รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวอีกว่า Giant Tree & River Walk หรือจุดชมวิว ได้ต้นแบบมาจากประเทศสิงคโปร์ แต่มีขนาดเล็กกว่าประมาณ 3 เท่า เนื่องจากไม่ได้มีการจัดวางพื้นที่ไว้ก่อน มีความสูงจากพื้นถึงยอด ประมาณ 15 เมตร แต่พื้นที่ในการชมวิวสูงจากพื้นประมาณ 5 – 6 เมตร และมีพื้นที่ในการยืนชมวิวกว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร โดยมีการก่อสร้าง 2 แห่ง คือริมแม่น้ำโขงใกล้กับท่าเรือหายโศก และริมแม่น้ำโขงในเขตชุมชนวัดศรีเมือง อยู่ด้านหัวและด้านท้ายของตลาดอินโดจีนหรือตลาดท่าเสด็จ สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณตลาดท่าเสด็จ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ให้มีจุดที่ขึ้นไปชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงาม และเป็นจุดเช็คอินในการถ่ายรูปที่ระลึก ซึ่งทั้งสองจุดที่เลือกในการก่อสร้าง Giant Tree & River Walk ไม่มีบ้านเรือนประชาชนบดบัง ทำให้สามารถมองเห็นได้ทั้งสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 และมองเห็นพระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำจำลอง และในตอนกลางคืนก็จะมีการเปิดไฟแสงสีสวยงาม

รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เปิดเผยต่ออีกว่า ความคืบหน้าในการก่อสร้างขณะนี้คืบหน้าไปแล้วเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกอย่างภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 63 นี้ และพร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ขึ้นสัมผัสภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 63 เป็นอย่างช้าภายหลังมีการตรวจเช็คความพร้อมและความเรียบร้อยทั้งหมด

รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวในตอนท้ายว่า หลังจากการก่อสร้าง Giant Tree & River Walk ก็ขอเชิญชวนชาวจังหวัดหนองคายและนักท่องเที่ยว มาชม Giant Tree & River Walk และขึ้นชมวิวแม่น้ำโขงบน Giant Tree & River Walk ซึ่งจุดที่ตั้งตลอดแนวไม่มีอาคารบ้านเรือนประชาชนบดบัง ทำให้สามารถมองเห็นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 มองเห็นพระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำจำลอง และวิวแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งไทย-ลาวได้อย่างชัดเจน จึงอยากเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมพิสูจน์ทั้งในตอนกลางวันและตอนกลางคืนที่มีไฟแสงสีประดับอย่างสวยงาม

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์