หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐบาลเมียนมาประกาศให้ธุรกิจที่สำคัญกลับมาดำเนินกิจการได้ปกติ

21 พฤษภาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 66)

กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรเมียนมา (Ministry of Labor, Immigration and Population) ประกาศประเภทกิจการ 21 สาขาที่สำคัญกลับมาดำเนินกิจการได้ปกติ

กิจการทั้ง 21 สาขาดังกล่าว ได้แก่ รัฐวิสาหกิจและโรงงานของรัฐ ธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ/การประปา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า สถานีดับเพลิง สถานรักษาพยาบาลและสาธารณสุข ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการข้อมูลและธุรกิจสารสนเทศ การคมนาคมขนส่ง ธุรกิจขายส่ง/คลังสินค้า บริการท่าเรือ โลจิสติกส์ ธุรกิจนำเข้าและส่งออก บริการ เทศบาล ธนาคารและการเงิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเก็บค่าผ่านทาง/ทางพิเศษ ธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจก่อสร้าง การประมง 

โดยธุรกิจดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงต้องรับการตรวจสถานประกอบการก่อนเปิดดำเนินกิจการอนึ่ง การเปิดให้ธุรกิจการนำเข้า/ส่งออก บริการท่าเรือ รวมถึงโลจิสติกส์สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้การนำเข้าสินค้าจากไทยดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ด่านศุลกากรบริเวณพรมแดนเปิดดำเนินการถึง 14.00 น. ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

ที่มา สคต.กรุงย่างกุ้ง
        กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์