หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
WTO ผนึกกำลัง WHO ออกแถลงการณ์ร่วม สู้โควิด-19

30 เมษายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 173)


WTO จับมือ WHO ออกแถลงการณ์ร่วมรับมือวิกฤตโควิด-19 เน้นเปิดตลาดสินค้าวัสดุทางการแพทย์ ให้ทุกประเทศเข้าถึง วอนประเทศสมาชิกเร่งคิดค้นเทคโนโลยีการรักษา และแบ่งปันมาตรการรับมือ เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาด
 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายโรแบร์โต อาเซเวอโด (Roberto Azevêdo) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และนายเทดรอส แอดนาฮอม เกเบรเยซุส (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยทั้ง 2 ฝ่าย เล็งเห็นความสำคัญของการเปิดตลาดสินค้าวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นให้ทุกประเทศได้เข้าถึง เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาด
 
นางอรมน เพิ่มเติมว่า WTO และ WHO เห็นพ้องร่วมกันว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นปัญหาในระดับสากลที่ไม่เคยมีมาก่อน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประชากรโลกอย่างกว้างขวางดังนั้น การร่วมมือกันป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกยังคงประสบปัญหาในการเข้าถึงเครื่องมือหรือวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นและมีความต้องการอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าทางการแพทย์เป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย จึงยืนยันที่จะทำงานร่วมกันตามเจตนารมย์ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation: IHR) ที่จะปกป้องและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนให้มีการค้าขายวัสดุทางการแพทย์ รวมทั้งสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นปกติ รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าทางการแพทย์หรือสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และกำหนดให้ประเทศสมาชิกหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกด้านวัสดุทางการแพทย์
 
ทั้งนี้ แม้ว่าก่อนหน้านี้ WTO จะยืดหยุ่นให้แต่ละประเทศสามารถกำหนดมาตรการทางการค้าที่มีความจำเป็นในช่วงวิกฤตได้ แต่มาตรการดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นมาตรการที่ใช้เป็นระยะเวลาชั่วคราว โดยในส่วนของประเทศไทย ได้ออกมาตรการลดภาษีนำเข้าสินค้าที่ใช้เพื่อการรักษาและป้องกันโรคโควิด-19 ชั่วคราว เพื่อจัดหาสินค้าดังกล่าวให้เพียงพอต่อความจำเป็นในประเทศ
 
นางอรมน เสริมว่า WTO และ WHO ยังเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่นำมาใช้ในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้ทุกประเทศสามารถนำข้อมูลไปบูรณาการเพื่อรับมือวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ที่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์