สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6จัดงาน ASEAN on Street

(21/03/2556)

จำนวนคนอ่าน 884 คน

 

4 องค์กรจังหวัดสงขลาจับมือจัดงาน ASEAN on Street เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ เทศบาลนครสงขลา และสถาบันการศึกษาจัดงาน ASEAN on Street เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ณ ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จับมือกับเทศบาลนครสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดงาน ASEAN on Street ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียน มีทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว เตรียมพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิด และนายอารมณ์ คงสกูล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวรายงาน
 
         
 
 
ในการจัดงานครั้งนี้มีกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำสงขลา รองกงสุลฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนให้ความสนใจแต่งกาย ชุดประจำชาติกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ การกล่าวสุนทรพจน์-อาเซียน การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ร่วมสนุกตอบปัญหาอาเซียน การออกร้านสาธิตและแนะนำอาหารกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงการแสดงดนตรีตลอดงาน
 
ด้าน นายอารมณ์ คงสกูล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวถึงกิจกรรม "ASEAN on Street” ที่จัดขึ้นครั้งนี้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน ของกรมประชาสัมพันธ์ ในปี 2556 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียน ซึ่งในปีนี้กรมประชาสัมพันธ์กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการประชาคมอาเซียนเคลื่อนที่ และการจัดสัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 การจัดกิจกรรม ASEAN QUIZ แข่งขันตอบปัญหา การจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้กับบุคลากรในสังกัด
 
สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ที่ http://region6.prd.go.th หรือเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ ที่ www.prd.go.th หรือ http://www.aseanthai.net/
 
                                      
วงค์ทิพย์ จันทภาโส/เรียบเรียง
ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ ส่วนแผนงานฯ สปข.6
Email:wongtipc@Gmail.com/มี.ค.56